"Image-Text" Diptieken

Vanaf het begin van de jaren 1980,voor de uitvinding van de digitale fotografie, heeft Roger Coqart (Roger Kockaerts) een reeks diptieken ontworpen waarin een analoge fotografische print en een computergrafiek in symbiose of in paradox, werken met conceptuele-poëtische inslag vormen.
In deze werken worden de verschillende letter- en cijfertekens en mathematische symbolen van het computer toetsenbord semantisch in samenhang met de fotoprint gebruikt. Teneinde afstand te nemen van het concept van de "instant wegwerpfotografie" blijft hij heden, in het diptiekenproject, het monochrome analoge zilverprocedé gebruiken .

Uit het citaat "een beeld is 1000 woorden waard " zou men kunnen afleiden dat het begrip van een beeld bijna ogenblikkelijk gebeurt in tegenstelling tot de meer lineaire lezing van een tekst. Het lijkt alsof een individu, volgens zijn geschiktheid, beeldelementen selecteert om zich een definitief idee te vormen. Aan de andere kant blijkt het noodzakelijk dat, door de aanwezigheid van een meervoud aan elementen in bepaalde beelddelen, een verband of tekst onder de vorm van een titel, een legende, of een uitleg nodig is.

 

Men kan de term "image-text" gebruiken om te praten over de relatie tussen de twee entiteiten, in termen van verschil of gelijkenis. Alhoewel iedere diptiek over een titel beschikt en de beeldelementen relatief eenvoudig en gemakkelijk leesbaar zijn, moet de toeschouwer meestal een intellectuele inspanning doen om de visuele implicaties en interacties van de conceptuele werken te kunnen vatten.

 

In een eindwerk* van de Université Libre de Bruxelles schreef Michèle Minne: " toeval, erotica, humor en ironie zijn alom tegenwoordig in deze reeks. Deze noties herinneren ons aan een picturale beweging welke zich vooral in onze streken ontwikkelde: met name het surrealisme. De referentie naar de "Pensée Bûl" is ook geen toeval. In zijn drang zich niet "au sérieux" te nemen en de werking van onze maatschappij met ironie en poëzie te ontmantelen, heeft Roger Coqart enkele bindingen met de Daily Bûl beweging. Hij wordt beïnvloedt door hun manier van denken waarbij, in de meest mogelijke onschuld, de mechanismen van de logica ontwricht worden. Dit blijkt een paradox: wanneer we ons de definitie van het surrealisme herinneren, stellen we vast dat het surrealisme alle interventie van de redelijkheid schuwt. Roger Coqart refereert er echter steeds aan.

Iedere diptiek bestaat uit een analoge fotoprint, behandeld volgens de archivale technieken en een computer print-out op papier van conserveringskwaliteit. De diptieken zijn gemonteerd in conserveringsfolders van 40x50 cm.

*Michèle Minne - "Deux pionniers de l'art informatique en Belgique : Peter Beyls et Roger Coqart ", Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de licenciée en Histoire de l'Art et Archéologie à L'Université Libre de Bruxelles, 1985.